Legislație

 1. Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 3. Ordinul nr. 4491/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006 - Ministerul Educației și Cercetării
 4. Hotarârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat
 5. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
 6. Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20.04.2018
 7. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv
 8. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
 9. Ordinul nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
 10. Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, din 08.02.2022
 11. Ordinul nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 12. Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, din 09.02.2022
 13. Ordinul nr. 3651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare
 14. Ordinul nr. 5360/2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare şi înscriere a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
 15. Metodologia de validare şi înscriere a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro