Comisii de calitate

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ
Președinte Ş.l. dr. ing. Mihaela ANDREI
Membri
Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE
Prof. dr. ing. Marian BARBU
Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU
Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ
Adriana STRATULAT-DIACONU (Studentă)
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
FACULTATEA DE INGINERIE
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRAILA
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE
FACULTATEA DE LITERE
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI MEDIU
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro