Evaluare ARACIS

I. Evaluare licență 
 1. Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
 2. Standarde specifice privind evaluarea externă a calității programelor de studii universitare de licență și programelor de studii universitare de master la forma de învățământ la distanță (ID) și la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR)
 3. Ghid privind întocmirea Raportului de Evaluare Internă în vederea evaluării externe a unui program de studii universitare de licență
 4. Situația gradului de ocupare a personalului didactic de la programul de studii evaluat
 5. Tabel privind indeplinirea indicatorului - Activitatea științifică în domeniul disciplinelor
 6. Numărul de studenţi înmatriculați pe ani de studiu
 7. Detalierea indicatorilor privind spaţiile de învăţământla programul de studii evaluat
 8. Ghid privind realizarea vizitelor de evaluare externă online în perioada stării de alertă determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 9. Ghid privind evaluarea programelor / domeniilor de studii universitare în modul de lucru mixt (blended)
 10. Modificare a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – aprobat in aprilie 2010
 11. Standarde specifice ale comisiilor de specialitate care sunt în vigoare
 12. Documente vizită
II. Evaluare masterat
 1. Ghid privind realizarea vizitelor de evaluare externă online în perioada stării de alertă determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 2. Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat
 3. Modificări la Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat – aprobat in 2017
 4. Proceduri privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de master
 5. Standarde specifice ale comisiilor de specialitate care sunt în vigoare
 6. Documente vizită
III. Evaluare doctorat
 1. Structura raportului de evaluare internă a unei școli doctorale
 2. Structura raportului de evaluare internă a unui domeniu de studii universitare de doctorat
 3. ESD – Evaluarea periodică a unui domeniu de doctorat
 4. ESD – Evaluarea periodică a unei școli doctorale
 5. ESD – Acreditarea unui domeniu nou de doctorat
 6. Ghid privind evaluarea studiilor de doctorat în modul mixt
IV. Evaluare instituțională
 1. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior
 2. Ghid privind evaluarea externă la nivel instituțional în modul de lucru mixt
 3. Hotărârea consiliului ARACIS nr.55/27.08.2020

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro