Consiliul de calitate

Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU - Rector

 

Coordonator:
Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ - Prorector cu activitatea didactică, asigurarea calității și relații internaționale

 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Reprezentanți ai corpului profesoral Prof. univ. dr. ing. Viorel NCOLAU
Conf. univ. dr. Teodora ICONOMESCU
Conf. univ. dr. Isabela MERILĂ

 

Reprezentant al sindicatului Șef lucrări univ. dr. ing. Daniel VIȘAN

 

Reprezentant al studenților Student Lucian-Emanoil ONIȘOR
Student Mihai PODARU

 

 

Reprezentant al angajatorilor Ing. Liviu BOGDAN 
 
Compartimentul calitate
Prof. univ. dr. fiz. Luminuța MORARU Facultatea de Științe și Mediu
Șef lucrări univ. dr. Mihaela TIMOFTI Facultatea de Științe și Mediu
Conf. univ. dr. ing. ec. Adrian MIHAI GOANȚĂ Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Conf. univ. dr. ing. Ion VONCILĂ Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Prof. univ. dr. Nicoleta STĂNCIUC Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Prof. univ. dr. ing Camelia VIZIREANU Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Lector univ. dr. Delia-Andreea OPREA Facultatea Transfrontalieră
Prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian RUSU Facultatea de Inginerie
Conf. univ. dr. ing. Daniel GANEA Facultatea de Inginerie
Șef lucrări univ. dr. ing. Silvia Maria VEREȘIU Facultatea de Inginerie
Șef lucrări univ. dr. ing. Mădălina Alice RUS Facultatea de Inginerie
Șef lucrări univ. dr. ing. Cristian-Dragoș OBREJA Facultatea de Inginerie
Prof. univ. dr. Mădălina Nicoleta MATEI Facultatea de Medicină și Farmacie
Conf. univ. dr. Mihaela Carmen MUNTEAN Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. ing. Ciprian VLAD Prorector
Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU Prorector
Prof. univ. dr. ec. Nicoleta BĂRBUȚĂ-MIȘU Prorector
Conf. univ. dr. Ana ȘTEFĂNESCU Prorector
Asist. drd. Alexandru NECHIFOR Prorector
  Daniela Mioara ROTARU Director Direcția Generală Secretariat
 
Departamentul de asigurarea calității
Administrator patrimoniu Cristina Claudia PATRICHE
Administrator financiar Simona DĂNĂILĂ
Informatician Ciprian Cătălin CIOBANU
Aprobat H.S. 368/20.12.2022

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro